VSIARAN LANGSUNG FACEBOOK : MEMBUAT REKA BENTUK TEMPLAT MENGGUNAKAN MICROSOFT POWER POINT

Aktiviti terkini | 27 September 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Sungai Rambai

Ringkasan Aktiviti :
Perkongsian ini adalah sesi siaran langsung di “Facebook Page” Pusat Internet Komuniti Sungai Rambai, Melaka yang dikendalikan oleh Pengurus PIK. Topik pada sesi siaran langsung ini adalah tentang “Membuat Reka Bentuk Templat Menggunakan Microsoft Power Point”.
Tujuan :
• Siaran Langsung ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada penonoton tentang cara Membuat Reka Bentuk Templat Menggunakan Microsoft Power Point. Penonton boleh menghasilkan pelbagai templat secara luar talian jika tidak mempunyai liputan internet di rumah mereka.

Butir-Butir Berkaitan Dengan Aktiviti :
• 10:00 pagi : Persiapan tempat
• 10:15 pagi : Siaran Langsung bermula

Kelebihan Aktiviti :
• Penonton lebih mudah memahami cara membuat templat di Power Point
• Mendorong pengguna untuk mencuba perkongsian ICT yang diajar.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :