PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR BERSAMA PIK SG. RAMBAI, PIK KLEBANG BESAR DAN PIK TAMAN MUHIBBAH

Aktiviti terkini | 9 JANUARI 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Sungai Rambai

Tujuan :
• Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang persediaan menghadapi banjir
• Membantu dan memastikan masyarakat mendapat infografik yang jelas tentang bencana banjir
• Memperkenal PIK kepada masyarakat

Kelebihan Aktiviti :
• Merapatkan jurang antara semua lapisan masyarakat dan kelompok umur
• Memberi ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang persiapan banjir
• Masyarakat dapat menambah ilmu pengetahuan melalui pembelajaran secara LIVEv • Masyrakat lebih bersedia dari pelbagai sudut untuk membantu mereka yang memerlukan

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :